Κορωνοϊός και Ηλεκτρονική παρακολούθηση

 

Κορωνοϊός και Ηλεκτρονική παρακολούθηση: το τέλος της ιδιωτικότητας;

Δρ Λεωνίδας Κανέλλος: Οι τηλεπικοινωνίες ως εργαλείο ιχνηλάτησης πασχόντων

Ανδρέας Πολυκάρπου: Διαχείριση κινδύνου τρίτων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ευάγγελος Κατσίκης: Η υγεία την επόμενη μέρα: προτάσεις και προβληματισμοί

Ελένη Καλπία: Προστασία Δεδομένων εργαζομένων στη νέα κανονικότητα

Χριστίνα Μαντά: Τηλεργασία και οι νέες προκλήσεις των εργοδοτών.