Ιδιωτικότητα Vs Ασφάλεια στην εποχή του COVID-19

Ιδιωτικότητα Vs Ασφάλεια… στην εποχή του COVID-19!

Μια δυναμική πρόκληση σε μια νέα πραγματικότητα !  Ο ρόλος του GPDR και των DPOs;


Η συμβίωση μας με τον COVID-19 έχει διαμορφώσει ένα νέο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου πολύ ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων παγκοσμιώς, βρίσκεται μεταξύ άλλων και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που λαμβάνονται.

Επίσης η ραγδαία άνοδος της Τηλεργασίας δημιούργησε νέες απαιτήσεις σε ότι αφορά τα μέτρα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR, τον Ελληνικό εφαρμοστικό νόμο και τις οδηγίες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δεν έπαψαν να υπάρχουν.

  • Οι έννοιες ιδιωτικότητα και ασφάλεια είναι λοιπόν αντικρουόμενες, ταυτόσημές ή αλληλοσυμπληρωμένες σε ευρύτερο πλαίσιο;
  • Ποιες προκλήσεις αναδύονται σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στις νέες συνθήκες των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19 ;
  • Πόσο έχει επηρεαστεί η πορεία συμμόρφωσης με τον GDPR και των άλλων ρυθμιστικών κανόνων για τα δεδομένα στο νέο περιβάλλον ;
  • Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των DPOs στις επιχειρήσεις τους οργανισμούς ;
  • Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;