ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Θεματολογία

Εισηγήσεις

Δρ. Ανδρέας Μητράκας :  οι δράσεις του ΕNISA για την προστασία δεδομένων

Δρ. Διονύσης Μουζάκης :  Προς μια ολιστική διαχείριση της ιδιωτικότητας

Εργασίες

  • Έγκριση Προγράμματος Εργασιών

  • Στελέχωση Ομάδων Εργασίας

  • Ανάδειξη θεμάτων προς διαβούλευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”1183″ title=”false”]