ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το «DPO NETWORK» έχει ιδρυθεί από μια ομάδα έμπειρων στελεχών, (δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, πρώην πρόεδροι εθνικών και ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, εμπειρογνώμονες ασφάλειας, auditors, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, διευθυντικά στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνιών). Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας, συνεργασίας, υποστήριξης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ειδικότητας (νομικοί σύμβουλοι εταιριών, ελεγκτές, τεχνικοί ασφαλείας, compliance officers), οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του Data Protection Officer στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΚΟΠΟΙ

Ολιστική διαχείριση ιδιωτικότητας

Επαγγελματική πιστοποίηση DPOs

Πληροφόρηση και διαρκής εκπαίδευση

Θεσμική εκπροσώπηση DPOs

Διάλογος με κυβέρνηση, Εποπτικές αρχές και Ευρωπαϊκά όργανα

Διαχείριση καταγγελιών

Προαγωγή προτύπων ασφάλειας και ιδιωτικότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Governance Risk Compliance

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια

Προσωπική διαδικτυακή παρουσία (name.dponetwork.gr)

Διαβουλεύσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ συναδέλφων

Διασύνδεση με εθνικούς και διεθνείς φορείς

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τακτικά μέλη
Φυσικά πρόσωπα:
100 ευρώ

Έκτακτα μέλη
Φυσικά πρόσωπα:
60 ευρώ

Νομικά πρόσωπα:
Εταιρίες, σωματεία, ΜΚΟ
350 ευρώ (έως 5 άτομα)

Δημόσιοι φορείς/επιμελητήρια/όμιλοι:
800 ευρώ (έως 10 άτομα)

Επίτιμα μέλη
Δωρεάν

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι μη κερδοσκοπικός, πνευματικός και εκπαιδευτικός. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και για τους τρόπους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το DPO network συμβάλλει στην εκπαίδευση, ενημέρωση και επαγγελματική υποστήριξη των Data Protection Officers οποιουδήποτε κλάδου όπως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι εταιριών, ελεγκτές, τεχνικοί ασφαλείας, υπεύθυνοι προσωπικού, compliance officers κλπ. Ο νέος επαγγελματικός θεσμός του DPO δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).